ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Για να έχετε τους βαθμούς των μαθητών σας συγκεντρωμένους!

Η οργάνωση ενός καθηγητή είναι μεγάλης σημασίας καθώς έχει πολλούς μαθητές σε πολλά τμήματα. Το βαθμολόγιο είναι το κατάλληλο εργαλείο για να είναι όλοι οι βαθμοί (γραπτοί και προφορικοί) συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος!