ΗΜΕΡΟΛΟΓΙO ΗΜΕΡΗΣΙΟ

25.5031.50
Αλλαγή διεύθυνσης
  • Σεπτέμβριο 2023 – Αύγουστο 2024 ή Ιανουάριο 2024 – Δεκέμβριο 2024
  • Σπιράλ Ασημί ή Σπιράλ
  • Classic: (7-9 ιντσες) : 24cm ύψος / 21 cm/ 2,5cm πάχος
  • Mini: (Α5) : 14,8cm πλάτος / 21cm ύψος / 2,5cm πάχος